23
NOV
2019

KUNJUNGAN KEGIATAN KOLOKIUM DARI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, PALEMBANG

Shah Alam 20 November.-KOLOKIUM PASCASISWAZAH 2019

Pusat Pascasiswazah (CGS) telah mengadakan lawatan akademik dari pelajar Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Lawatan ini dijalankan dari pukul 9 pagi hingga 12 tengahari.

Agenda yang dijalankan berkenaan pembentangan kertas cadangan pelajar Pascasiswazah di bilik mesyuarat pengurusan dan bilik mesyuarat CGS.

Pemeriksa yang terlibat dari UIN RADEN FATAH, Palembang

1. Dr. Hj. Qodariah Barkah M. HI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Raden Fatah Palembang
2. Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan FEBI
3. Dr. M. Rusydi, M. Ag, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, FEBI
4. Dr. Moohamad Ropaning Sulong, Pengarah Institut Halal Antarabangsa UNISEL (INSHA)
5. Dr. Kamisah binti Supian, Timbalan Dekan Pascasiswazah dan Penyelidikan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, UNISEL
6. Dr. Elya Nabila Abdul Bahri, Senior Lecturer at University of Malaya

 

 

Leave a Reply

*

captcha *