Pembangunan Program Baharu : Postgraduate Certificate in Muslim Chaplaincy

Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Program Baharu Postgraduate Certificate in Muslim Chaplaincy pada 31 Januari 2020. Program ini merupakan program tahap 7, Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). Cadangan akan ditawarkan di UNISEL selepas mendapat kelulusan Jabatan Pendidikan Tinggi dan Agensi Kelayakan Malalysia kelak.